Danish

Danish is a North Germanic language from the Indo-European language family.

Danish phrases Learn

Danish holiday phrases ordered by topic.

Basic phrases 1Learn

Numbers. 1 to 10 Learn

Days and seasons Learn

Months Learn

Fruit Learn

Food words. General Learn

The Lords Prayer in Danish

Vor Fader

Vor Fader, du som er i himlene,
Helliget blive dit navn.
Komme dit rige,
ske din vilje,
som i himlen således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Resources

Danish Phrases ordered by topic.

Language family

Indo-European

Sub group

North Germanic

North Germanic languages

Danish
Faroese
Icelandic
Norwegian
Swedish

Learning Method

Original